Obchodní podmínky pro poskytované služby mezi klientem a Ing. Renatou Mládkovou.

Služba je potvrzena na základě předchozí domluvy termínu terapie či termínu konzultace prostoru (dále jen „služby“) mezi klientem a Ing. Renatou Mládkovou.

1) Platba

Cena služby vychází z platného ceníku uvedeného na webových stránkách.

Platba probíhá buď v hotovosti nebo předem platbou na účet 109939265/0300, pod jménem klienta napsaného do zprávy pro příjemce.

2) Přeložení termínu služby nebo zrušení služby

Přeložení termínu služby nebo zrušení služby je možné buď písemně na e-mail info@renata-mladkova.cz nebo telefonicky/SMS na číslo 605188768.

Přeložení termínu služby je možné bez následných poplatků. Pokud je však rušení u klienta opakované, je na zvážení Ing. Renaty Mládkové, zda bude i nadále s klientem spolupracovat.

3) Zrušení služby ze strany Ing. Renaty Mládkové

Ing. Renata Mládková si vyhrazuje právo službu upravovat podle potřeb klienta. V případě závažných důvodů, kdy poskytovatel služby nebude moci dodržet své závazky, bude klientovi nabídnuta náhrada v podobě nového termínu služby nebo vrácení již zaplacených plateb. Ty budou vráceny na účet klienta do 14 dnů ode dne zrušení služby.

Ostatní ustanovení se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.