Obchodní podmínky pro koučink a poradenství feng-šuej (dále jen „služba“) mezi klientem a poskytovatelem služby.

Služba je potvrzena na základě předchozí domluvy termínu schůzky či termínu realizace služby mezi klientem a poskytovatelem služby.

1) Platba

Cena služby vychází z platného ceníku.

Platba probíhá předem na účet 109939265/0300, pod jménem klienta, pokud není s klientem domluveno jinak.

2) Přeložení termínu služby nebo zrušení služby

Přeložení termínu služby nebo zrušení služby je možné pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu (info@renata-mladkova.cz).

Přeložení termínu služby je možné bez následných poplatků. Zrušení služby je spojeno se storno poplatky.

3) Storno podmínky v případě zrušení služby klientem

  1. 15 a více dní před začátkem služby: storno poplatek 20 % z platby klienta;
  2. 6 až 14 dní před začátkem služby: storno poplatek 50 % z platby klienta;
  3. 0 až 5 dní před začátkem služby: storno poplatek 100% z platby klienta.

Vrácení poplatku za smluvenou službu sníženého o storno poplatek proběhne do 14 dnů ode dne oznámení zrušení služby a to na účet, ze kterého byl poplatek za službu zaslán. Výše uvedené storno poplatky se účtují bez ohledu na důvody zrušení.

4) Zrušení služby ze strany poskytovatele služby

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo službu upravovat podle potřeb klienta. V případě závažných důvodů, kdy poskytovatel služby nebude moci dodržet své závazky, bude klientovi nabídnuta náhrada v podobě nového termínu služby nebo vrácení již zaplacených plateb. Ty budou vráceny na účet klienta do 14 dnů ode dne zrušení služby poskytovatelem služby.